Logo Ramiko
ProduktySystem RAnkieta

RAnkieta – Badania internetowe

Ekonomiczny i szybki sposób przeprowadzenia badań statystycznych, opinii pracowników, satysfakcji klientów.

Badania na podstawie przygotowanego zestawu pytań są przeprowadzane na dostarczonej bazie użytkowników (lista e-maili). Badanym zapewniamy anonimowość odpowiedzi co wpływa pozytywnie na otwartość wypowiedzi. Po przeprowadzonym badaniu dostarczamy zleceniodawcy listę osób które wzięły udział w badaniu, listę osób które nie wzięły udziału w badaniu, skomasowane i obrobione statystycznie odpowiedzi na każde z pytań, przemieszane losowo (zmiana kolejności) odpowiedzi opisowe (jeśli takie występują). Oraz dokument pdf zawierający powyższe dane wzbogacone o wykresy obrazujące rozkład odpowiedzi.

System obsługuje Odpowiedzi wielo-śladowe (w zależności od odpowiedzi na pytanie następne wybierane są z innej puli) System zaprasza badanego do udziału w ankiecie przysyłając mu list z indywidualnym linkiem do ankiety (na tej podstwie jest identyfikowany odpowiadający), a następnie w ustalonych odstępach czasu przypomnienia do tych którzy jeszcze ankiety nie wypełniki, oraz podziękowania(potwierdzenia ew. certyfikaty) dla tych którzy ankietę wypełnili. System umożliwia ankietowanemu (przed zatwierdzeniem ankiety) wielokrotną edycję odpowiedzi. Umożliwia to rozłożenie w czasie odpowiedzi na długe, skomplikowane pytania na kilka sesji. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy liczyć na wzrost szczegółowości i wiarygodności odpowiedzi.

Badania przeprowadzane są z naszego serwera na podstawie dostarczonej listy e-mail badanej grupy oraz (wariantowej) listy pytań

Cennik

Koszt badania składa się z kosztów przygotowania i przeprowadzenia badania.

Koszt przygotowania zależy od skomplikowania zestawu pytań oraz ewentualnie od kosztów dostosowania wyglądu ankiety do stylu do kolorów firmy lub (oraz) od kosztów przygotowania oprawy graficznej badania. Koszty te ustalane są w drodze rozmów z naszym specjalistą.

Standardowo przygotowanie badania dla 20 pytań i przy standardowym kształcie ankiety można oszacować na 1500 zł netto

Koszty przeprowadzenia badania są związane z obciążeniem serwera i wygenerowanym ruchem i zależą od wolumenu badanych oraz ilości przesyłanych informacji.

Standardowo dla grupy do 500 badanych koszt przeprowadzenia badania wynosi 500 zł netto

Zapraszamy do kontaktu ze specjalstą.

Zadzwoń do nas
+48 22 823 30 93
© Ramiko Sp. z o.o.
Mapa witryny